Skip to main content

Andrzej
Chyra

Małgosia Szumowska powiedziała o nim, że ma „twarz prawdziwie filmową, która w soczewce kamery mieni się różnymi kolorami emocji”. Krzysztof Krauze, że nosi w sobie pewną tajemnicę: „Potrafi milczeć. Mam wrażenie, że mówi co trzecie zdanie. Jego aktorstwo pozostawia pewien niedosyt. Budzi głód zarówno u widzów, jak i u reżyserów, którzy mają wrażenie, że nie wszystko zostało w nim odkryte”. Inni, że „ma dużą skalę możliwości i […] zawsze jest świeży. I prawdziwy”. Jeszcze inni, że ma „ekspresję nienachalną”.

Andrzej Chyra – urodzony w 27 sierpnia 1964 roku w Gryfowie Śląskim – to wszechstronnie utalentowany aktor teatralny i filmowy, a także reżyser teatralny i operowy. Studiował aktorstwo oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Jego debiutem filmowym była rola w filmie Kolejność uczuć w reżyserii Radosława Piwowarskiego (1993). Szeroką rozpoznawalność i uznanie w postaci statuetki Polskiej Nagrody Filmowej (Orzeł – Najlepsza drugoplanowa rola męska) i nominacji do Złotych Kaczek i Złotych Lwów, głównej nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku przyniosła mu rola Gerarda Nowaka w filmie Dług w reżyserii Krzysztofa Krauzego (1999).

Małgosia Szumowska said that his is “a truly cinematic face that shimmers with different colours of emotion in front of the camera lens.” Krzysztof Krauze thought he carries some kind of secret: “He can be silent. I get the impression that he says every third sentence. His acting leaves us somewhat unsatisfied, hungry for more, as if there is a lot more to discover.” Others added: “he has great range and […] is always fresh and real” with a certain “unobtrusive expression.”

Andrzej Chyra – born on 27 August 1964 in Gryfów Śląski – is a multi-talented theatre and film actor, as well as theatre and opera director. He studied acting and directing at the Aleksander Zelwerowicz National Higher School of Theatre in Warsaw.

Chyra debuted in the film Kolejność uczuć [The order of feelings] directed by Radosław Piwowarski (1993). He was then widely recognized for the role of Gerard Nowak in the film Dług directed by Krzysztof Krauze (1999), which received the Polish Film Award, or Eagle, the Award of the Polish Feature Film Festival in Gdynia, and nominations for Gdynia Film Festival Golden Lions statue and a Golden Ducks Award.

Play Video

W imię…

DIRECTOR: Małgorzata Szumowska
Play Video

Dług

DIRECTOR: Krzysztof Krauze

Odkąd kariera Chyry nabrała rozpędu, zagrał w ponad sześćdziesięciu filmach. Jako aktor świetnie odnajduje się w trudnych, mrocznych historiach jak i w rolach komediowych. Do najważniejszych filmów na jego koncie należą: Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006) Marka Koterskiego, Katyń (2008) Andrzeja Wajdy, czy Wszystko, co kocham (2011, Nominacja: Orzeł – Najlepsza drugoplanowa rola męska) Jacka Borcucha. W 2020 roku wystąpił w dwóch głośnych produkcjach: Mowa ptaków Xawerego Żuławskiego (Nominacja: Orzeł – Najlepsza drugoplanowa rola męska) oraz Śniegu już nigdy nie będzie w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (Nominacja: Orzeł – Najlepsza drugoplanowa rola męska).

Andrzej Chyra ma na swoim koncie współpracę z najwybitniejszymi twórcami polskiego kina, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Krauze, Krzysztofem Zanussim, Feliksem Falkiem, Markiem Koterskim, Juliuszem Machulskim, Łukaszem Barczykiem, Jackiem Borcuchem, Konradem Niewolskim oraz Małgorzatą Szumowską, która to współpraca przyniosła mu jedną z najgłośniejszych ról ostatnich lat – rolę księdza homoseksualisty w filmie W imię…(Zlote Lwy – Najlepsza pierwszoplanowa rola męska) , filmie nagrodzonym na festiwalach Berlinale, FPFF w Gdyni i Camerimage. Za tę rolę otrzymal również specjalne wyróżnienie jury jubileuszowej 20. edycji serbskiego European Palic Film Festival.

Since Chyra’s career took off, he has starred in over sixty films. As an actor, he excels in both difficult, serious productions and comedy roles. His most important films include: Wszyscy jesteśmy Chrystusami [We’re All Christs] (2006) by Marek Koterski, Katyń (2008) by Andrzej Wajda, and Wszystko, co kocham [All that I Love] (2011) by Jacek Borcuch. Most recently, he appeared in two high-profile productions: Mowa ptaków [Bird Talk] by Xawery Żuławski and Śniegu już nigdy nie będzie [Never Gonna Snow Again] directed by Małgorzata Szumowska and Michał Englert.

Andrzej Chyra has collaborated with the most prominent Polish filmmakers, including with: Andrzej Wajda, Krzysztof Krauze, Krzysztof Zanussi, Feliks Falk, Marek Koterski, Juliusz Machulski, Łukasz Barczyk, Jacek Borcuch, Konrad Niewolski and Małgorzata Szumowska. The latter cooperation brought him one of his most well recognized roles in recent years – the part of a homosexual priest in the film W Imię… [In the Name Of …] awarded at the 63rd Berlin Film Festival, Polish Film Festival in Gdynia and Camerimage.

Play Video

Komornik

DIRECTOR: Feliks Falk
Play Video

Ach śpij kochanie

DIRECTOR: Krzysztof Lang

Starannie wybiera role, szuka nowych wyzwań, angażuje się również w nieoczywiste projekty. Występował zarówno w dużych międzynarodowych produkcjach (Szron, reż. Šarūnas Bartas czy Parquet, reż. Aleksandr Mindadze), jak i niezależnych projektach artystycznych (Las, reż. Joanna Zastróżna). Zdobył wszystkie liczące się nagrody filmowe i teatralne.

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został nagrodzony za udział w filmie Feliksa Falka Komornik (2005) oraz W imię… (2013). Za rolę w tym pierwszym otrzymał także Polską Nagrodę Filmową – Orła (Najlepsza główna rola męska).

Falk wspomina, że „na ekranie [Chyra] przechodzi przemianę, zyskuje charyzmę. Jakaś magia dzieje się z jego twarzą. Staje się bardzo wyrazista. Może jest tak ukształtowana, tak wyrzeźbiona, że ciekawie daje się oświetlić? Na pewno jest to twarz bardzo współczesna”. W 2019 Chyra otrzymał Specjalną Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za całokształt twórczości.

W teatrze występował w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, Agnieszki Glińskiej i Grzegorza Jarzyny i innych. W 2001 roku zagrał Dionizosa w Bachantkach w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, rozpoczynając intensywny i płodny okres współpracy z reżyserem. Od 2008 roku jest członkiem zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Za rolę Roya M. Cohna w przedstawieniu Anioły w Ameryce otrzymał Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza, przyznawaną przez redakcję miesięcznika „Teatr” (sezon 2006/2007). Dwukrotnie występował w głównych rolach na deskach paryskiego teatru Odéon u boku Isabelle Huppert.

Chyra carefully chooses the parts he takes on, always looks out for new challenges, and takes part in non-mainstream projects. He has appeared both in large international productions (Frost Hoarfrost, dir. Šarūnas Bartas or Parquet, dir. Aleksandr Mindadze) and independent art projects (The Forest, dir. Joanna Zastróżna).

At the Polish Film Festival in Gdynia, he was awarded for his part in Feliks Falk’s film Komornik [The Collector] (2005) and W Imię [In the Name of …] (2013). He also received the Polish Film Award Eagle for his role in the former.

Falk recalls that “on screen [Chyra] undergoes a transformation, gains charisma. Some magic happens to his face. It becomes very expressive. Perhaps it’s because his face can be lit in an interesting way? It is definitely a very modern face.” In 2019, Chyra received the Zbigniew Cybulski Award for lifetime achievement.

In the theatre, Chyra performed in plays by Jerzy Grzegorzewski, Agnieszka Glińska, Grzegorz Jarzyna and others. In 2001, he played Dionysus in Bacchae directed by Krzysztof Warlikowski at the Rozmaitości Theatre in Warsaw. Since 2008, he has been a member of the Nowy Teatr ensemble in Warsaw. For his portrayal of Roy M. Cohn in the play Angels in America, he received the Aleksander Zelwerowicz Award from the editorial office of the monthly “Teatr” magazine (2006÷2007 season). He has twice appeared in leading roles at the Odéon theatre in Paris alongside Isabelle Huppert.

Play Video

Carte Blanche

DIRECTOR: Jacek Lusinski
Play Video

Samotność w sieci

DIRECTOR: Witold Adamek

Wyreżyserował trzy spektakle teatralne: Z dziejów alkoholizmu w Polsce (1994, Teatr Stara Prochownia); Przegryźć dżdżownicę (1997, Teatr Piętro w Poznaniu) oraz Kochanek (1998, Teatr Centrum Kultury).

Jako reżyser operowy zadebiutował w 2013 roku inscenizacją Graczy na podstawie libretta Nikołaja Gogola, z muzyką Dymitra Szostakowicza w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. W 2018 roku wyreżyserował Carmen (Teatr Wielki — Opera Narodowa). Na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta podjął się inscenizacji Czarodziejskiej góry z librettem Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk na motywach Thomasa Manna z muzyką Pawła Mykietyna i scenografią Mirosława Bałki, za którą został uhonorowany Nagrodą im. Konrada Swinarskiego – nagrodą dla najlepszego reżysera sezonu teatralnego, przyznawaną od 1976 roku przez redakcję miesięcznika Teatr.

Głosu w dubbingu użyczył w filmie pt. Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń.

He directed three theatre productions: Z dziejów alkoholizmu w Polsce [From the annals of alcoholism in Poland] (1994, Stara Prochownia Theatre); Przegryźć dżdżownicę [To bite a worm] (1997, Teatr Piętro in Poznań) and Kochanek [The lover] (1998, Centrum Kultury Theatre).

He made his opera director debut in 2013 with the staging of Gracze [The Gamblers] based on a libretto by Nikolai Gogol, with music by Dmitri Shostakovich at the Baltic Opera in Gdańsk. In 2018, he directed Carmen (Teatr Wielki – Polish National Opera). At the request of the International Theatre Festival Malta he staged The Magic Mountain, with a libretto by Małgorzata Sikorska-Miszczuk based on the motives from Thomas Mann with music by Paweł Mykietyn and stage design by Mirosław Bałka, for which he was awarded the Konrad Swinarski Award.

He lent his voice in dubbing for the film Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń [Tytus, Romek and A’Tomek vs the Thieves of Dreams].

Play Video

Daas

DIRECTOR: Adrian Panek
Play Video

Prosta historia o morderstwie

DIRECTOR: Arkadiusz Jakubik